Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank

Chủ tài khoản: Hoàng Đăng Ngọc

Số tài khoản: 109800002922

Chi nhánh: ĐăkLăk

Ngân hàng Á Châu - ACB

Chủ tài khoản: Hoàng Đăng Ngọc

Số tài khoản: 3561037

Chi nhánh: ĐắkLăk

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: Hoàng Thị Luyến

Số tài khoản: 0231 000 66 7539

Chi nhánh: Đak Lak